Getal & Ruimte 11e editie – Statistiek met Excel

Binnen de 11e editie Tweede Fase heeft Getal & Ruimte bewust gekozen voor het gebruik van Excel in de statistiekhoofdstukken. Excel leent zich goed voor onder andere het analyseren van grote datasets. Leerlingen kunnen hun kennis van (Statistiek met) Excel daarna goed toepassen bij andere vakken, hun vervolgstudie en in hun latere beroepspraktijk.

Wij zijn ons ervan bewust dat zowel het vernieuwde eindexamenprogramma als ook het gebruik van Excel als statistische tool voor sommige docenten even wennen is. Daarom bieden we dit schooljaar voor Getal & Ruimte docenten een opfriscursus statistiek aan in combinatie met het gebruik van statistiek met Excel.

De training behandelt de meest gebruikte statistische begrippen binnen het lesmateriaal van de 11e editie van Getal & Ruimte. Dit gebeurt aan de hand van het toepassen van deze begrippen in Excel. U krijgt uitleg over de statistische begrippen, over hoe Excel ingezet wordt om deze begrippen toe te passen en u kunt zelf oefenen met de statistische tools van Excel aan de hand van het Getal & Ruimte oefenmateriaal, onder begeleiding van de trainer.

Voorkennis
De training is bedoeld voor docenten die momenteel of in de nabije toekomst les (gaan) geven in de bovenbouw van de havo of vwo, en daarbij gebruikmaken van de 11e editie Tweede Fase van Getal & Ruimte. Deelnemers hebben een lesbevoegdheid in wiskunde op het VO, bij voorkeur eerstegraads.

g-en-r-training

Benodigdheden
Voor deze cursus gebruikt u bij voorkeur uw laptop, met daarop geïnstalleerd het programma Microsoft Excel, versie Excel 2010 of 2013. Indien u niet beschikt over een eigen laptop, verzorgen wij een leenlaptop voor de cursusdag.

Doelen
Na afloop van de training:

  • Heeft u uw kennis van de gangbare statistische begrippen, nodig voor het gebruik van de statistische tools van Excel, opgefrist:
  • heeft u kennis genomen van de statistische tools van Excel;
  • bent u vertrouwd geraakt met het gebruik van de statistische tools van Excel;
  • bent u goed voorbereid om statistiek met Excel succesvol in te zetten in uw lessen.

Na afloop van de training ontvangt u een deelnamecertificaat.

Training
De training Getal & Ruimte 11e editie – Statistiek met Excel duurt 1 dagdeel van 4 uur. Er kunnen maximaal 15 deelnemers deelnemen aan deze training.

Kosten
De kosten voor deze training bedragen € 250,- per deelnemer. De training start om 13.00 uur en eindigt om 18.00 uur (inclusief koffie / thee tijdens en broodjes na afloop van de cursus).

Deelnemers aan de training ontvangen het boek Basisboek Statistiek met Excel als naslagwerk (bij de cursusprijs inbegrepen).

Annulering
Tot 2 weken voor aanvang van de training kunt u kosteloos annuleren. Na deze periode is het mogelijk om een collega te laten deelnemen indien u zelf niet kunt.

Contact
Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze training? Er zijn mogelijkheden om deze training op locatie te geven. Neem contact met ons op voor meer informatie over de mogelijkheden en de kosten via training@noordhoff.nl.

Registerleraar.nl
De training is gevalideerd door registerleraar. Door het volgen van deze training verdient u 4 RU punten.

Inschrijven voor training

Training: Getal & Ruimte 11e editie – Statistiek met Excel

Direct inschrijven