Verdiepingstraining Moderne Wiskunde: Didactiek en ICT

Digitale middelen zijn in ruime mate beschikbaar. Er is digitaal lesmateriaal bij uw methode Moderne Wiskunde, maar er zijn ook diverse andere digitale toepassingen die het leerproces kunnen ondersteunen. Hoe kunnen u en uw leerlingen deze digitale leermiddelen nu effectief gebruiken.


Hoe kunt u uw methode verrijken met andere online toepassingen voor bijvoorbeeld activeren van kennis, het ontwikkelen van inzicht en begrip, het motiveren van leerlingen en het inventariseren van leervragen bij leerlingen? Hoe houdt u het werken met de methode interessant? Wat doet u tijdens de contacttijd en wat doet u buiten de les? Hoe zet u Flipping the Classroom in en welke rol kan Moderne Wiskunde daarin spelen? Hoe kunt u het digitale lesmateriaal gebruiken om te differentiëren? Welke vormen van toetsen zijn er? Deze activerende training geeft antwoord op deze vragen en geeft daarbinnen ruimte om aan uw eigen leervragen te werken. Leren van elkaar en de vertaalslag  maken naar uw eigen lespraktijk vinden wij hierin belangrijk.

Doelgroep
Deze training is bedoeld voor docenten die effectief het digitale materiaal bij de methode Moderne Wiskunde van Noordhoff Uitgevers willen inzetten en dit materiaal willen aanvullen of verdiepen. We veronderstellen dat u al beperkt gebruik maakt van de online omgeving en u ervaring heeft met de basisknoppen van de digitale methode.

Leerdoelen
Naar aanleiding van deze training heeft u:

  • de mogelijkheden die Moderne Wiskunde biedt in Studiekit en Docentenpakket gezien;
  • de keuzen die te maken zijn rond leermiddelen vanuit de vakdidactiek en de online omgeving heroverwogen;
  • kennis en ervaring opgedaan met Flipping the Classroom en hoe o.a. Moderne Wiskunde u hierbij kan ondersteunen;
  • kennis en ervaring opgedaan rondom het gebruik van aantal (nieuwe) algemene online toepassingen die effectief zijn in de wiskundeles voor bijvoorbeeld activeren van voorkennis, inventarisatie van leervragen en formatief toetsen door digitale (leer)middelen;
  • gereflecteerd op de opgedane kennis en ervaringen en integratie daarvan in het eigen lesprogramma.

Tijdsduur
Deze training bestaat uit 1 dag van 10.00 – 16.00.

Lesdata, lestijden & kosten 
De kosten voor deze training bedragen €250,- per deelnemer. De training start om 10.00 uur en eindigt om 16.00 uur.

Indien u deze training graag op locatie wilt, neemt u dan contact met ons op.

Contact
Bent u geïnteresseerd in het volgen van deze training? Neemt u dan contact op via: training@noordhoff.nl.

Inschrijven voor training

Training: Verdiepingstraining Moderne Wiskunde: Didactiek en ICT

Direct inschrijven