Expertwebinar ‘Aan de slag met Close Reading – zo werk je aan dieper tekstbegrip’ – Karin Versloot

Leren is iets fascinerends. Van iets nog niet kunnen, naar proberen en leren. En daar dragen jullie maar ook wij iedere dag aan bij! Onze liefde voor leren delen we graag.

Bij het ontwikkelen van onze leermiddelen zijn inzichten uit onderwijsonderzoek de basis. Bijvoorbeeld onderzoeken die gaan over hoe kinderen leren, wat kinderen nodig hebben om te (blijven) leren en op welke manier het leren het meest effectief is. Hiermee ontwikkelen we leeroplossingen die jij praktisch toepast in de klas.

De webinarserie ‘Het lerende kind – in de praktijk’ is een vervolg op de webinarserie ‘Het lerende kind’. Na twee jaar is het tijd voor een iets praktischer invulling! Nog steeds delen dé experts op het gebied van leren hun inzichten met je en zie je hoe wij dit vertalen in onze leeroplossingen. Maar daarnaast ga je ook zelf met een onderwerp aan de slag. Zodat je na afloop van het webinar een opzet hebt om uit te proberen in je klas of om verder uit te werken.

Wat kun je verwachten?

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen en een belangrijke voorwaarde bij het leren. Maar hoe zorg je dat je op een effectieve én boeiende manier begrijpend leesonderwijs geeft? Dit webinar is een vervolg op het webinar ‘Close Reading in de praktijk’ van 16 februari 2022. Daarin gaf Karin aan wat Close Reading is en hoe deze aanpak zorgt voor dieper tekstbegrip. In dit webinar geven we hier een vervolg aan. Je gaat namelijk zelf aan de slag met het ontwerpen van een Close Reading lessenserie. Je leert waar je op moet letten bij het kiezen van een rijke, complexe tekst en welke stappen je doorloopt bij het ontwerpen van je Close Reading les.

Voorbereiding

Het webinar heeft de volgende opbouw:

  1. Korte herhaling van het webinar ‘Close Reading in de praktijk’
  2. Zo komt Close Reading terug in Nieuw Nederlands Junior
  3. Hoe ontwerp je een Close Reading lessenserie?
  4. Aan de slag! Ontwerp zelf een Close Reading lessenserie
  5. Afsluiting

Over Karin Versloot

Karin Versloot is adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs. Hiervoor heeft zij vijftien jaar met veel passie als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. In die vijftien jaar heeft ze het vakmanschap steeds verder uitgediept; wat houdt goed onderwijs in en hoe maak ik mijn lessen zo boeiend en effectief mogelijk? En hoe doe ik dat bij begrijpend lezen? Karin heeft veel ervaring met het creëren van een rijke taalomgeving en met de implementatie van Close Reading.
Lees hier meer over Karin of volg haar op Twitter: @Kaario1

Expertise van Karin Versloot

Taal- en leesonderwijs en didactisch handelen

Webinar terugkijken

Dit webinar is opgenomen op 28 september 2022