Expertwebinar ‘Elke leerling een vloeiende lezer!’ – Marita Eskes 

Leren is iets fascinerends. Van iets nog niet kunnen, naar proberen en leren. Dat doet elk kind op zijn eigen manier, de hele dag door. En daar dragen jullie maar ook wij iedere dag aan bij! Onze liefde voor leren delen we graag met je. Al nieuwsgierig? 

Dit webinar is reeds geweest en niet meer beschikbaar.

Bij het ontwikkelen van onze leermiddelen zijn inzichten uit onderwijsonderzoek de basis. Bijvoorbeeld onderzoeken die gaan over hoe kinderen leren, wat kinderen nodig hebben om te (blijven) leren en op welke manier het leren het meest effectief is. Hiermee ontwikkelen we leeroplossingen die jij praktisch toepast in de klas. Bijvoorbeeld de opbouw van ‘samen’ naar ‘zelf’ in onze lesmethoden, het EDI-model als uitgangspunt in onze rekenmethode of het gespreid en herhaald oefenen met onze online oefenmaterialen. 

In de webinarserie ‘Het lerende kind’ delen dé experts op het gebied van leren hun inzichten met je en zie je hoe wij dit vertalen in onze leeroplossingen. 

Wat kun je verwachten?

Geletterd de basisschool verlaten is één van de belangrijkste taken van het onderwijs. Elke leerling heeft het nodig om te kunnen lezen om in de huidige maatschappij te kunnen functioneren. Helaas lukt het niet overal om leerlingen deze vaardigheid goed aan te leren. Terwijl we weten dat het kunnen lezen een wereld opent naar boeken en daarmee kennis. Het is dan ook van groot belang dat zowel de leeslessen schoolbreed van hoge kwaliteit zijn, als ook het aanbod voor risicolezers. In dit webinar wordt ingegaan op de vraag hoe goed leesonderwijs er schoolbreed én voor risicolezers uit kan zien. Samen gaan we voor een lezende generatie!   

Marita gaat in het webinar in op: 

  1. Een stevige basis voor iedereen
  2. Wat is technisch lezen
  3. Een effectieve leesles
  4. 4. Tips in het omgaan met risicolezers

Aan de hand van praktische voorbeelden laten wij zien hoe deze onderwerpen terugkomen in onze leermiddelen voor het basisonderwijs. 

Print voor aanvang van het webinar het aantekeningenblad alvast uit.

Marita Eskes: elke leerling een vloeiende lezer!

Wie? Marita Eskes is senior adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs en auteur. Hiervoor heeft zij als leerkracht en remedial teacher in het basisonderwijs gewerkt. Marita schreef Technisch lezen in een doorlopende lijn dat is uitgeroepen tot ‘Beste Onderwijsboek 2020’ door de LBBO. De wetenschap naar de praktijk vertalen en daarmee scholen helpen hun (lees)onderwijs te verbeteren, is haar missie! Twitter: @maritaeskes 

Expertise? –  Taal- en leesonderwijs, didactisch handelen.  

In samenwerking met Expertis

Dit webinar is opgenomen op 25 mei 2022