Online Masterclass: Eerste Hulp Bij het lerende Tienerbrein

Wat is er met onze leerlingen aan de hand? Veel docenten klagen over hun ‘lastige gedrag’ en de matige studiemotivatie. Leerlingen zijn kwetsbaar en ervaren een grote psychische druk van de studie. Jelle Jolles stelt dat dit te maken heeft met het feit dat de tiener ‘werk in uitvoering’ is, en nog onvoldoende kennis en ervaringen heeft kunnen opdoen om onze complexe wereld te kunnen begrijpen.

Actieve feedback van leraar en opvoeder alsmede ‘steun, sturing en inspiratie’ zijn daarvoor nodig. In deze masterclass gaat Jelle in op ‘het sociale brein van de tiener’ dat zich nog ontwikkelt tot ruim na het 20e jaar en – letterlijk – hongert naar prikkels. Hij licht toe waarom de cognitieve en persoonlijke ontplooiing van jongeren alleen mogelijk is als ze geprikkeld worden: cognitief EN sociaal EN emotioneel EN fysiek. Voor de praktijk van het onderwijs en de aanpak en begeleiding van de lerende tiener heeft dit veel implicaties. Jelle geeft handvatten voor de praktijk waarbij hij in gaat op vaardigheden zoals zelfinzicht en zelfregulatie, planning en het overzien van consequenties, het omgaan met de opinies van andern het het leren denken en redeneren.

Over Jelle Jolles

Jelle is klinisch neuropsycholoog en publicist en werkt vanuit de adviespraktijk NeuroPsy. Hij is expert op gebied van leren en onthouden bij kind en tiener en op dat van de ontwikkeling van het brein.

Bron

De masterclass bouwt voor op het recente artikel dat Jelle publiceerde in het decembernummer van het tijdschrift Van Twaalf Tot Achttien (VTTA) en in de bijbehorende longread. Bekijk hier het artikel in VTTA.

 

Webinar terugkijken

Dit webinar is opgenomen op 14 februari 2023