Oriëntatiewebinar Getal & Ruimte Junior

In het gratis terugkijkwebinar ‘Oriënteren op Getal & Ruimte Junior’ vertelt methodespecialist Niels Bak je uitgebreid over de rekenmethode.

Onder andere hoe de drie belangrijke pijlers tot uiting komen:

  • Aandacht: één onderwerp per week en iedere dag klassikale instructie
  • Zelfvertrouwen: altijd werkende rekenstrategieën
  • Eigenaarschap: uitleg in het leerlingmateriaal, formatief toetsen en reflectie

Webinar terugkijken

Dit webinar is opgenomen op 15 maart 2023