Terugkijken webinar Samenhang in Nieuw Nederlands Junior

In dit webinar vertellen methodespecialisten Pim Freie en Marjolein Schouwenberg over onze visie op samenhang en hoe en waar je dit allemaal terugvindt in de drie methoden van Nieuw Nederlands Junior.

Het taalonderwijs is op veel scholen opgedeeld in losse taaldomeinen zoals spelling, technisch lezen, begrijpend lezen, schrijfvaardigheid en woordenschat. Vaak hebben scholen voor ieder onderdeel een eigen methode en plek op het rooster. Dat is jammer, want leerlingen krijgen zo als het ware losse puzzelstukjes voorgeschoteld, zonder dat ze het totaalplaatje zien. Het leren van taal, spelling en lezen in het basisonderwijs moet anders. Want leerlingen leren meer als je de stukjes in samenhang behandelt. En nu kán het ook anders! Met Nieuw Nederlands Junior. Nieuw Nederlands Junior is een geheel nieuwe aanpak voor taalonderwijs. Waarbij taal, spelling en lezen in samenhang perfect op elkaar aansluiten. Meer samenhang in taalonderwijs is effectiever, zorgt voor betere transfer én verhoogt de motivatie van leerlingen.

In dit webinar vertellen methodespecialisten Pim Freie en Marjolein Schouwenberg over onze visie op samenhang en hoe en waar je dit allemaal terugvindt in de drie methoden van Nieuw Nederlands Junior. Het webinar duurt 30 minuten.

Webinar terugkijken

Dit webinar is opgenomen op 1 juni 2022