Webinar – VO scheikunde onderbouw – Chemie

Dit webinar biedt een kennismaking met de bèta-omgeving van Chemie online 7e editie voor havo/vwo onderbouw die voor schooljaar 2017-2018 beschikbaar is.

Inhoud van het webinar:

  • Inhoud: wat is er nieuw?
  • Boek en digitale lesstof uitwisselbaar
  • Automatische differentiatie: ondersteuning+ verdieping
  • Oefentoetsen: resultaten geven inzicht op kennisniveau van leerbegrippen

Chemie is een leerling vriendelijke, overzichtelijke methode die leerlingen motiveert zelf na te denken. Doordat uw leerlingen actief aan de slag gaan met alledaagse uitdagende contexten en practica, ontwikkelen ze een goed inzicht in de scheikundige onderwerpen.

Nieuw is de eerdere diepgang in het leerjaar en differentiatie in opdrachten. Leerlingen krijgen ondersteunende en uitdagende opdrachten aangeboden op het moment dat de leerling ze nodig heeft. Hierdoor is de gewenste determinatie gewaarborgd.

In de nieuwste editie van Chemie 7e editie onderbouw zijn boek en digitaal 100% uitwisselbaar en op elkaar afgestemd. Zo kunt u ook per les uw manier van werken bepalen: digitaal of op papier.

Daarnaast zijn er in de digitale omgeving nuttige extra materialen zoals zo-doe-je-datjes practicumfilmpjes en prikkelende C3 contexten.

Tijdsduur: 13.45 – 14.15 uur.

Webinar terugkijken

Dit webinar is opgenomen op 21 maart 2017