Terugkijken webinar Actief rekenonderwijs in Getal & Ruimte Junior

Wil je actief rekenonderwijs inzetten in je rekenles, dan is het efficiënt een rekenmethode te kiezen die dit aanbiedt. Dat scheelt jou veel voorbereidingstijd. In Getal & Ruimte Junior staat bij iedere les een speltip waarmee je spelenderwijs met je klas werkt aan het automatiseren van basisbewerkingen. Per schooljaar 2022-2023 biedt de methode meer handvatten om aansluitend bij de doelen van de week actief en spelenderwijs te rekenen.

LET OP: de datum van dit webinar is gewijzigd van 20 april (14.30 uur) naar 19 mei (15.30 uur)!

In het webinar Actief rekenonderwijs in Getal & Ruimte Junior gaan Remco Hoeymans (expert bewegend rekenen) en Niels Bak (methodespecialist Noordhoff) onder andere in op de volgende uitbreidingen in de handleidingen van groep 3 en 4:

  • Het toepassen van het handelingsmodel
  • Tips om bewegend te automatiseren
  • Werken met een rekenhoek voor groep 3
  • Het inzetten van een rekencircuit voor het herhalen van doelen

Webinar terugkijken

Dit webinar is opgenomen op 19 mei 2022