Terugkijken Webinar ‘Bespreken kwaliteit van leven’

Van bepalen voor, naar bespreken met. Van beslissen voor, naar beslissen met. De aandacht voor kwaliteit van leven neemt toe. De regie komt meer bij de cliënt te liggen. Dit vergt een andere aanpak van jouw medewerkers. Hoe zorg je ervoor dat jouw teams invulling geven aan het complexe thema kwaliteit van leven? Waarbij voortdurend de balans gezocht wordt tussen eigen regie van de cliënt en de opgave van de medewerker om goede zorg te leveren? En, wat betekent het voor de strategie en het beleid van jouw organisatie?

In dit webinar komen aan de orde:

  • Kwaliteit van leven op de dagelijkse werkvloer, welke aspecten spelen hierbij een rol en welke paradoxale opdracht ligt daarin besloten?
  • Welke methodieken – zoals moreel beraad en shared decision making – helpen daarbij?
  • Hoe zorg je voor een consistente aanpak in de organisatie?

In dit webinar kijken we naar het thema vanuit de driehoek leerhuis-teamleider-zorgprofessional. Wie heeft de regie? Wat is de rolverdeling? Hoe kun je de werkvloer het beste faciliteren? Hoe geef je als teammanager het juiste voorbeeld? We gebruiken veel casuïstiek om de complexiteit te ervaren en met elkaar in gesprek te gaan over ethische dilemma’s.

Spreekster:

Hessiëlle Kerkhoff heeft jarenlange ervaring als leidinggevende in de zorg. Ze is mantelzorger en momenteel ook toezichthouder. In haar huidige werk als trainer en coach ziet ze wekelijks de ogenschijnlijke uitdaging om kwaliteit van zorg én van leven op gang te krijgen. Hessiëlle daagt uit om vanuit jouw rol de handschoen op te pakken en impact te creëren voor cliënten.

Webinar terugkijken

Dit webinar is opgenomen op 26 oktober 2021