Terugkijken webinar uit de serie ‘Het lerende kind’ – Inzichten vanuit de wetenschap, toegepast in de praktijk – Erik Meester

Leren is iets fascinerends. Van iets nog niet kunnen, naar proberen en leren. Dat doet elk kind op zijn eigen manier, de hele dag door. En daar dragen jullie maar ook wij iedere dag aan bij! Onze liefde voor leren delen we graag met je. Al nieuwsgierig?

Bij het ontwikkelen van onze leermiddelen zijn inzichten uit onderwijsonderzoek de basis. Bijvoorbeeld onderzoeken die gaan over hoe kinderen leren, wat kinderen nodig hebben om te (blijven) leren en op welke manier het leren het meest effectief is. Hiermee ontwikkelen we leeroplossingen die jij praktisch toepast in de klas. Bijvoorbeeld de opbouw van ‘samen’ naar ‘zelf’ in onze lesmethoden, het EDI-model als uitgangspunt in onze rekenmethode of het gespreid en herhaald oefenen met onze online oefenmaterialen.

In de webinarserie ‘Het lerende kind’ delen dé experts op het gebied van leren hun inzichten met je en zie je hoe wij dit vertalen in onze leeroplossingen.

Terugkijken webinar >>

Wat kun je verwachten?

  1. Wetenschappelijke inzichten over het verschil tussen beginners en experts
  2. Uitleg over het onderwijskundige principe van ’scaffolding’
  3. Tips voor het werken van sturing naar zelfstandigheid en complexiteit

Aan de hand van praktische voorbeelden laten wij zien hoe deze onderwerpen terugkomen in onze leermiddelen voor het basisonderwijs.

Erik Meester: leren een stap verder brengen

  • Wie?Erik Meester is docent en onderwijsontwikkelaar bij de opleiding Pedagogische Wetenschappen van Primair Onderwijs (PWPO) aan de Radboud Universiteit. Hij is bekend als spreker op congressen over onderwijs en van artikelen in vakbladen (Didactief, JSW) en NRC.
  • Expertise?De psychologie achter leren, gedrag en motivatie, effectieve didactische strategieën en curriculumtheorie en -ontwerp.
  • Wat kun je verwachten? – In het webinar bouwt Erik voort op de eerdere webinars in de serie. Hij gaat in dit webinar in op hoe je de zelfstandigheid van je leerlingen vergroot. En hoe je de complexiteit van de leerstof stapsgewijs kan opbouwen en waarom dit belangrijk is.

Artikelen: 

https://www.scienceguide.nl/2019/10/constructivisme-is-een-slechte-didactische-raadgever/

http://www.e-meester.nl/wp-content/uploads/2014/03/Analfabeet-is-digibeet-Meester-SchoolManagement-2019.pdf

Dit webinar is opgenomen op 29 september 2020