Terugkijken Webinarserie ‘Het lerende kind’ – Inzichten vanuit de wetenschap, toegepast in de praktijk – Karin Versloot 

Leren is iets fascinerends. Van iets nog niet kunnen, naar proberen en leren. Dat doet elk kind op zijn eigen manier, de hele dag door. En daar dragen jullie maar ook wij iedere dag aan bij! Onze liefde voor leren delen we graag met je. Al nieuwsgierig? 

Bij het ontwikkelen van onze leermiddelen zijn inzichten uit onderwijsonderzoek de basis. Bijvoorbeeld onderzoeken die gaan over hoe kinderen leren, wat kinderen nodig hebben om te (blijven) leren en op welke manier het leren het meest effectief is. Hiermee ontwikkelen we leeroplossingen die jij praktisch toepast in de klas. Bijvoorbeeld de opbouw van ‘samen’ naar ‘zelf’ in onze lesmethoden, het EDI-model als uitgangspunt in onze rekenmethode of het gespreid en herhaald oefenen met onze online oefenmaterialen. 

In de webinarserie ‘Het lerende kind’ delen dé experts op het gebied van leren hun inzichten met je en zie je hoe wij dit vertalen in onze leeroplossingen. 

Karin Versloot: Lezen met begrip – Close Reading in de praktijk  

Wat kun je verwachten?  

Begrijpend lezen is een belangrijke vaardigheid voor leerlingen en een belangrijk fundament voor het verdere leren. Maar hoe zorg je dat je op een effectieve én boeiende manier begrijpend leesonderwijs geeft? 

In dit webinar krijg je handvatten om vanuit de aanpak van Close Reading te werken aan diep tekstbegrip. Je leert welke inzichten vanuit de wetenschap maken dat de aanpak effectief is. Je krijgt tips om morgen al in jouw klas toe te passen én je gaat zelf aan de slag met een tekst. In het webinar geeft Karin Versloot namelijk een stukje les volgens de aanpak van Close Reading. Zo ervaar je zelf wat het effect is van deze aanpak.   

De tekst die Karin gebruikt staat hier alvast klaar. Lees je hem alvast?   

Het webinar heeft de volgende opbouw:  

  1. Waarom Close Reading?
  2. Wat is Close Reading?
  3. Aan de slag! Mini-lesClose Reading. 
  4. Hoe maak jeClose Reading tot een succes?  

Aan de hand van praktische voorbeelden laten wij zien hoe Close Reading terugkomt in Nieuw Nederlands Junior.   

 

Wie? – Karin Versloot is adviseur bij Expertis Onderwijsadviseurs. Hiervoor heeft zij vijftien jaar met veel passie als leerkracht in het basisonderwijs gewerkt. In die vijftien jaar heeft ze het vakmanschap steeds verder uitgediept; wat houdt goed onderwijs in en hoe maak ik mijn lessen zo boeiend en effectief mogelijk? En hoe doe ik dat bij begrijpend lezen? Karin heeft veel ervaring met het creëren van een rijke taalomgeving en met de implementatie van Close Reading.
Volg Karin op LinkedIn of en/op Twitter: @Kaario1 

Expertise? –  Taal- en leesonderwijs, didactisch handelen 

 

In samenwerking met Expertis

Webinar terugkijken

Dit webinar is opgenomen op 15 februari 2022