Webinarserie ‘Het lerende kind’ – Samenhang in taalonderwijs – Joanneke Prenger

Leren is iets fascinerends. Van iets nog niet kunnen, naar proberen en leren. Dat doet elk kind op zijn eigen manier, de hele dag door. En daar dragen jullie maar ook wij iedere dag aan bij! Onze liefde voor leren delen we graag met je. Al nieuwsgierig?

Bij het ontwikkelen van onze leermiddelen zijn inzichten uit onderwijsonderzoek de basis. Bijvoorbeeld onderzoeken die gaan over hoe kinderen leren, wat kinderen nodig hebben om te (blijven) leren en op welke manier het leren het meest effectief is. Hiermee ontwikkelen we leeroplossingen die jij praktisch toepast in de klas. Bijvoorbeeld de opbouw van ‘samen’ naar ‘zelf’ in onze lesmethoden, het EDI-model als uitgangspunt in onze rekenmethode of het gespreid en herhaald oefenen met onze online oefenmaterialen.

In de webinarserie ‘Het lerende kind’ delen dé experts op het gebied van leren hun inzichten met je en zie je hoe wij dit vertalen in onze leeroplossingen.

Wat kun je verwachten?

In het taalonderwijs zijn verschillende vormen van samenhang mogelijk. Je kunt samenhang creëren door de taaldomeinen vakinhoudelijk met elkaar te verbinden, door thematisch te werken en door verbinding te leggen tussen het taalonderwijs en de andere vakken. Joanneke gaat in het webinar in op het hoe en waarom van samenhang vanuit theorie en praktijk.

  1. Taaldomeinen in samenhang: hoe verbind je lezen en schrijven?
  2. Lezen in samenhang: hoe verbeter je het leesbegrip door thematisch werken?
  3. Vakken in samenhang: hoe verbind je taaldoelen aan doelen uit andere leergebieden?

Aan de hand van praktische voorbeelden laten wij zien hoe deze onderwerpen terugkomen in onze leermiddelen voor het basisonderwijs.

Joanneke Prenger- Samenhang in taalonderwijs

Wie? Joanneke Prenger is curriculumontwikkelaar en taalexpert bij SLO. Ze houdt zich binnen het primair onderwijs bezig met verschillende projecten rond het taal- en leesonderwijs Nederlands. Ook coördineert ze vanuit SLO het Landelijk Netwerk Taal voor taalcoördinatoren en taalspecialisten en is ze betrokken bij tijdschrift MeerTaal, een magazine over taalonderwijs op de basisschool. Ze is te volgen op Twitter: @JoannekeP

Expertise? –  Taal- en leesonderwijs, onderwijsdoelen, curriculumontwikkeling

 

 

Webinar terugkijken

Dit webinar is opgenomen op 13 januari 2022